Get Adobe Flash player

FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ BIOTERRA

Str Maior Av. Ştefan Sănătescu, nr: 64, sector 1, Bucureşti


Programul Operaţional Regional 2007-2013


Axa prioritară: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.

Domeniul major de intervenţie: 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea

infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.


Titlu proiect : "COMOROVA - PĂDUREA DE LA MALUL MĂRII"


COD SMIS: 30001